Virpa

Kumppanit

Granlund Oy

 

Tilojen käyttäjien hyvinvointi on noussut viime aikoina yhä enemmän esille. Niinpä Granlund ja muut Virpa D -projektin osapuolet siirtävät katseensa tilojen käyttäjiin. Granlundilla odotetaan mielenkiinnolla tutustumista muiden hankkeeseen osallistuvien ratkaisuihin.

Juuri käynnistyneen tutkimusprojektin teema ei voisi olla ajankohtaisempi: tilojen käyttäjien hyvinvointi on vihdoinkin noussut kiinteistöalan toimijoiden mielenkiinnon kohteeksi.

Yliopistojen ja yrityselämän yhteisprojekti Virtuaalinen palveluympäristö-D -projektissa (Virpa D) mukana olevat yritykset ja yliopistot muodostavat ekosysteemin, jossa kehitetään uusia, skaalautuvia käyttäjäpalveluita. Projektiin kantaa panoksensa ja vahvan insinööriosaamisensa myös Granlund, joka on aktiivisesti osallistunut myös hankkeen aiempiin vaiheisiin.

”Olemme olleet mukana myös Virpa C -projektissa, joka keskittyi digitaalisiin ylläpitopalveluihin. Olemme tutkineet menetelmiä kerätä dataa kiinteistöjen toimivuudesta ja käyttöasteesta, kehittäneet uusia analytiikka ja visualisointimenetelmiä sekä testanneet lisätyn todellisuuden teknologioita”, kertoo johtava asiantuntija Heikki Ihasalo Granlundilta.

Ihasalo kertoo, että yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia.

”Virpa-projekteissa on lukuisia mielenkiintoisia osapuolia, joilta olemme oppineet uusista teknologioista ja digitaalisista liiketoimintamalleista. Hanke on myös mahdollistanut uusien ratkaisujen pilotoinnin yhdessä muiden organisaatioiden kanssa. Tätä osaamista tulemme hyödyntämään jatkossa ohjelmistojemme ja palvelujemme kehittämisessä.”

Virpa-projektit ovat tuottaneet Granlundille ja sen asiakkaille konkreettisia hyötyjä, kuten menetelmiä, joilla voi kerätä mittaustietoa kiinteistön teknisistä järjestelmistä, uusia data-analytiikka- ja visualisointimenetelmiä sekä kokemusta lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista.

”Hienoa, että Virpa-kokonaisuus jatkuu! Tulemme siirtämään näkökulmaa Virpa D:ssä tilojen käyttäjiin. Kokonaisuutena teema on todella ajankohtainen, sillä tilojen käyttäjien hyvinvointi on noussut viime aikoina yhä enemmän esille. Virpa D:ssä on uusia toimijoita mukana ja odotan mielenkiinnolla pääseväni tutustumaan heidän ratkaisuihin tarkemmin”, Ihasalo kertoo.

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy