Virpa

Kumppanit

Mirasys Oy

 

Mirasys Oy on Suomen markkinajohtaja älykkäissä videonhallintaratkaisuissa. VIRPA-hankkeeseen liittyvän videonhallintaratkaisun kehittämisen painopiste on tilanneälyn lisäämisessä, mikä mahdollistaa viiveettömän ja virheettömän tilannetiedon ja nopeat ja oikeat toimenpiteet ko. tilanteessa.

Mirasys pyrkii tuomaan videonhallintaratkaisuissaan asiakkaiden käyttöön uusimman teknologian, jotta järjestelmät vastaavat asiakkaiden odotuksia ja tuottovaatimuksia vielä vuosienkin kuluttua. Tilanneälyn lisäämisen taustalla on Mirasys-järjestelmään saatavan paikka- ja sensoritiedon visualisointi, mitä tehostaa videonhallintajärjestelmässä oleva kamerakuvan analytiikka. Analytiikan avulla voidaan eliminoida turhia hälytyksiä ja tapahtumia. Mirasys-videonhallintajärjestelmä mahdollistaa kaksisuuntaisen keskustelun esimerkiksi taloautomaation ja kulunvalvonnan järjestelmien kanssa luoden kokonaisvaltaisen virtuaaliympäristön, jota on helppo hallita tiedon avulla.

Hanke on verkottunut laajasti ja linkittyy mm. 5G-kehitystyöhön, joka yhdessä IoT:n kanssa tulee mullistamaan ei pelkästään kiinteistöliiketoimintaa vaan myös muita aloja. Hankkeen muut kumppanit ja tehtävät pilottikohteet tarjoavat erinomaisen ympäristön innovatiivisten mutta samalla käytännönläheisten ratkaisujen kehittämiselle ja käyttöönotolle.

Mirasys tarjoaa Virpa-hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja tilanneälyn lisäämiseksi myös kansainväliselle asiakaskunnalle. Asiakkaat eri toimialoilta käyttävät Mirasysin järjestelmiä yli 40:ssä maassa vahingontorjuntaan, alueiden suojeluun, rakennusten hallintaan ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Mirasys toimii maailmanlaajuisesti yhteistyössä turvallisuusalan johtavien palveluntarjoajien, jakelijoiden ja systeemi-integraattoreiden kanssa. Mirasys tuo hankkeelle tätä olemassaolevaa kansainvälistä asiakaskuntaa ja potentiaalisia jakelukanavia.

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy