Virpa

Kumppanit

Newsec Asset Management Oy

 

Newsecin strateginen painopiste vuodesta 2016 lähtien on ollut uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Virpa D -hanke tukee Newsecin roolia konsernimme digitaalisena osaamiskeskittymänä. Yrityksen tavoite hankkeessa on kiihdyttää kehitystoimintaa ja kasvattaa vientitoimintaa muihin Newsecin toimintamaihin.

Newsecin visio on olla edelläkävijä digitaalisissa kiinteistöjohtopalveluissa ja palvella asiakkaitamme entistä tehokkaammin luomalla lisäarvoa heidän jokapäiväiseen liiketoimintaan. Järjestelmällinen kehittäminen ja muutosprosessi on aloitettu vuonna 2016 käynnistämällä sisäinen Innovation Lab-toiminta, jonka tarkoituksena on kiihdyttää muutosta ja kasvattaa osaamistamme digitaalisissa palveluissa. Newsec Asset Management Oy toimii konsernissamme digitaalisen kehityksen osaamiskeskittymänä ja tarkoituksenamme on kasvattaa vientitoimintaamme myös muihin Newsecin toimintamaihin.

Virpa D -hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa Newsecin Suomen yhtiön toimimisen konsernin digitaalisena kärkenä ja osaamiskeskuksena luoden uusia mahdollisuuksia palveluviennin kehittämiseen globaalisti kilpailukykyiselle tasolle. Projektin avulla pystymme tekemään tiiviimpää yhteistyötä kiinteistöalan asiantuntijapalveluiden arvoketjussa toimivien yritysten kanssa ja tukemaan suomalaisia startup -yrityksiä kansainvälistymisessä omien verkostojemme kautta.

Newsec on ollut mukana Virpa C -hankkeessa, jossa on keskitytty digitaalisiin kiinteistöpalveluihin. Virpa D -hankkeessa näkökulma on vahvasti kiinteistön käyttäjäpalveluissa, joissa näemme valtavan muutos- ja kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Hankkeen avulla pystymme kiinnittämään sisäisiä resurssejamme digitaalisten palveluiden kehittämiseen, jotka keskipitkällä aikavälillä tulevat kasvattamaan liikevaihtoamme ja parantamaan palvelutasoamme.

Newsec johtaa hankkeen Työpakettia 1 ”Digitaalinen käyttäjä: käyttäjätarve ja kokemus”. Projektin aikana kasvatamme ymmärrystämme käyttäjäkokemuksen merkityksestä toimitiloissa ja liikekiinteistöissä. Tämän ymmärryksen avulla voimme kehittää tarjontaamme kiinteistöjen omistajille ja vuokralaisille liittyen tietointensiivisiin kiinteistöalan asiantuntijapalveluihin. Osaamisemme kasvaessa pystymme tarjoamaan omistajille vuokralaiskokemuksen hallintaa nykyisen kiinteistöjen manageerauksen lisäksi ja lisäksi voimme kehittää uusia tuotteita, joita voimme tarjota suoraan tilojen käyttäjille. Pystymme markkinoimaan uusia ratkaisuja omien verkostojemme kautta ja myös tukea suomalaisten startup-yritysten kansainvälistymistä tarjoamalla heidän palveluita alustamme kautta.

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy