Virpa

Kumppanit

Sodexo Oy

 

Turun Kupittaan kampuksella toimiva Flavoria on aidon kuluttajakokemuksen tutkimus- ja kehityslaboratorio. Se on Sodexon operoima kokonaispalvelukokonaisuus, jossa vierailee päivittäin noin 1 500 ihmistä, ja jossa tutkitaan kuluttajan aitoja kokemuksia ja valintoja uusimmilla teknologisilla vaikutus- ja havainnointimenetelmillä.

Virpa D -projektin miniekosysteemityöskentely antaa hyvän mahdollisuuden ymmärtää miten eri teknologioiden avulla voidaan tuottaa käyttäjäkeskeisiä kokonaispalveluratkaisuja ja vaikuttaa kampuksen eri käyttäjien elämänlaatuun. Uusien teknologioiden hyödyntäminen aidossa ympäristössä lisää asiakasymmärrystä. Esimerkiksi ihmisten emootioita analysoivan tekniikan avulla voidaan tunnistaa palveluiden kriittiset pisteet ja kehityskohteet sekä rakentaa palveluista kyseiselle asiakaskunnalle kohdennetumpia.

Tästä ainutlaatuisesta ympäristöstä saatava data-analytiikka luo myös aivan uudenlaista tietoa, jota hyödynnetään Sodexon palveluiden kehittämistyössä. Esimerkiksi yhdistämällä asiakastyytyväisyydestä kerättyä dataa, ruokavalinnoista ja jäljelle jääneestä hävikistä kertyvään dataan, voidaan yrityksen resurssit keskittää kohdennetusti asiakkaalle arvoa tuottaviin seikkoihin.

Virpa D -projektin ja siihen kuuluvien teknologiayrityksen kanssa päästään joustavasti ja ketterästi testaamaan aidossa ravintolaympäristössä, voivatko uudet teknologiat tuottaa lisäarvoa ravintolan asiakkaille tai tehtävälle tutkimustyölle.

Flavoria ruokaelämyskeskus

Kyseessä on Turun yliopiston uusi avaus, innovaatioekosysteemi, jonka avulla viedään tieteellinen ymmärrys ihmisten moniaistisesta kokemisesta ja valintakäyttäytymisestä uudelle, maailmanluokan innovaatioita synnyttävälle tasolle. Kaiken keskiössä ovat ihmisen valinnat ja kokemus, sekä niiden ymmärtäminen. Hankkeessa tutkitaan muun muassa kuluttajien liikkeitä tilassa, ruuan kokemista ja sitä miten ympäristöllä voidaan vaikuttaa kokemukseen.

Flavoria muodostaa Virpa D -hankkeen miniekosysteemin, jossa toteutetaan yhteistyössä teknologiayritysten kanssa erilaisia usecase-tutkimuksia. Case-tutkimusten tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa digitaalisten ratkaisujen toimivuudesta asiakasarvon lisääjinä, sekä tarjota yrityksille suoraa hyötyä teknologioidensa kehittämiseen. Flavoriasta kertyvän akateemisen ja kaupallisen tutkimustiedon avulla pyritään ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaiden elämänlaatuun sekä miten näitä asioita voisi pukea mitattavaan muotoon.

Kuluttajat tulevat olemaan keskeisessä osassa ekosysteemin toimintaa ja heidän osallistamistaan varten testataan yhteisösovellusta, jonka avulla tuodaan yhteen ekosysteemin kaikki toimijat (ravintolapalvelun tuottaja, tutkimus, kiinteistön omistaja, kuluttaja).

Sodexo konserni tuottaa kokonaispalveluratkaisuja 80 eri maassa. Palvellen 100 miljoonaa asiakasta päivittäin, kokemuksen pohjalta voidaan kehittää palveluita, jotka parantavat elämänlaatua ja auttavat yrityksiä ja organisaatioita toimimaan paremmin.

www.sodexo.com/en/home.html

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy