Virpa

Kumppanit

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

 

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tieteelliseen tutkimukseen ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen. TTY:n kampuksella Tampereen Hervannassa opiskelee 8 300 perus- ja jatko-opiskelijaa ja työskentelee runsaat 1 700 eri alojen osaajaa. Virpa-hankkeeseen TTY:stä osallistuvat rakennustekniikan ja signaalinkäsittelyn laboratoriot.

Rakennustekniikan (RAK) laboratorion asiantuntijat keskittyvät VIRPA-projektin tehtävissään yrityslähtöiseen tutkimukseen, jossa testataan käyttäjäpalveluiden digitalisaatiosovelluksia ymmärtäen käyttäjää psykofyysisenä kokonaisuutena ja käyttäjäorganisaatiota digitalisaation murroksesssa. Tässä päämielenkiinnon kohteita ovat i) Koneäly työkaverina: ihminen ja uudet ympäristöt, ii) Hyvinvointi digityössä: uusi hyvinvointi ja valintakäyttäytyminen, ja iii) Toimitilajohtamisen väistämätön muodonmuutos: uudet käyttäjäpalvelut ja niiden markkinat -uuden paradigman arvontuottokyky. Tässä kokonaisuudessa on yhtenä päätavoitteena koota aineistoa VIRPA-hankkeen piloteista luoden kiinteistö- ja rakennusalan käsitekarttoihin (esim. kiinteistöliiketoiminnan sanasto) uusia luokituksia, jotka huomioivat kaiken läpäisevän digitalisaation muutokset. On oleellista kyseenalaistaa perinteinen jako kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ja tunnistaa uusia palvelukategorioita tulevaisuuden kiinteistöliiketoiminnan menestystekijänä.

Signaalinkäsittelyn (SGN) laboratorion asiantuntijat analysoivat tehtävissään Virpa-projektissa kiinteistöstä ja käyttäjistä saatavaa dataa. Tässä sovelletaan ja kehitetään koneälymenetelmiä. Laboratoriolla on pitkät perinteet erityisesti kuva- ja videodatan sekä 1-D signaalien tulkinnasta. Esimerkiksi kasvojen ja ilmeiden tunnistusta kuvista ja videoista on jo tutkittu aiemminkin. Edelleen tutkitaan multi-view-menetelmiä, joissa oppiminen tapahtuu monenlaista dataa yhdistellen. Esimerkiksi ihmisten tunnistaminen voidaan tehdä käyttäen sekä ääntä että kuvaa tai toisen puuttuessa vain toista näistä. Edelleen SGN laboratorion asiantuntijat osallistuvat esi. infraan liittyvien sensorien suunnitteluun ja sijoitteluun, jotta data-analyysin kannalta olennaiset tarpeet tulevat hyvin huomioitua.

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy