Virpa

Kumppanit

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

 

VTT on mukana Virpa-projektin kolmessa ensimmäisessä osassa. Teknologisen ja tieteellisen osaamisemme avulla autamme yrityksiä löytämään uutta liiketoimintaa ratkaisuista, joita hankkeessa muodostetut kiinteistöalan ekosysteemit mahdollistavat.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

VTT:n tavoitteena Virpa-projetissa on yhteisten tavoitteiden mukaisesti auttaa yrityksiä verkostoitumaan toimialarajojen yli, muodostamaan uusia arvoketjuja ja uutta yhteistyötä sekä vastata kehityshaasteisiin monialaisella tutkimuksella. Tuloksena syntyy digitalisaation ja teollisen internetin mahdollistamana uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Eteneminen hankkeissa tapahtuu erityisesti pilottien kautta, jossa VTT:n kokemusta ja teknologiaa hyödynnetään osoittamaan uusia mahdollisuuksia.

Projektissa on hyödynnetty mm. VTT:n Smart Grid -palveluympäristöä älykkäiden rakennusten käyttöliittymien tutkimiseen ja tehty rakennuksista säädettäviä yhdistämällä eri kohteista saatava säätömarginaali ns. virtuaalivoimalaitokseksi esineiden internet (IoT) -teknologialla, jotta saadaan merkittävä säätövoimateho aikaan.

VTT on selvittänyt kiinteistöautomaation ja rakennuksen tietomallien hyödyntämistä tilojen käyttöasteen ja tarpeenmukaisen ohjauksen optimoimisessa.  Pilottikohteissa muodostettujen ekosysteemien kautta jaetaan ja saatetaan yhteiseen käyttöön dataa, mikä mahdollistaa uudet palvelut ja liiketoimintamallit. Yksinkertaisena esimerkkinä pilottikohteissa on mm. yhdistetty rakennusautomaatiojärjestelmän tietoja ja valaisimien läsnäolotietoa luotettavan käyttöasteen laskemiseksi. Hankkeen yritykset ovat kohteissa edelläkävijöitä, mutta samat mahdollisuudet avautuvat muillekin yrityksille.

VTT on pilottikohteissa tuonut käyttöön mm. rakennuksen tietomallit, joihin kiinteistön dataa on liitetty ja tarkasteltavissa VTT:n työasemasovelluksella. Selainkäyttö Drumbeat-projektin ratkaisulla on mahdollista, mutta ei vielä pärjää nopeudessa työasemasovellukselle. Tiedon välittämiseksi helpolla tavalla esimerkiksi kiinteistön huoltomiehelle on pilottikohteeseen kiinnitetty ns. QR-koodeja, joita kameralla osoittamalla voidaan päästä oikean kohteen tietoihin nopeasti kiinni. Yhdessä Augumentan kanssa sovelluksesta on toteutettu myös lisätyn todellisuuden laseilla käytettävä versio, jossa huoltomies saa tiedot näkökenttäänsä kohdistamalla katseensa ensin QR-koodiin. Sovelluksen avulla huoltomies saa tilassa tarkastelemansa laitteen tiedot suoraan käyttöönsä ilman talotekniikkajärjestelmän monimutkaiseen etäkäyttöliittymään kirjautumista.

Erilaisten ekosysteemien ja niissä toimisen merkitys kasvaa jatkuvasti. VTT on solminut myös tässä projektissa mukana olevien kumppaniensa Siemensin ja Elisan kanssa yhteistyösopimukset, joilla IoT-ekosysteemien kehitystä viedään Suomessa eteenpäin. Kiviruukin alueen Digital Fiber -ekosysteemi yhdessä Siemensin kanssa luo yhteistyötä metsäteollisuuden digitalisaatiossa ja Elisa IoT -yhteistyö auttaa pk-yrityksiä luomaan laadukkaita ratkaisuja näiden digitalisoitumisen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Olemme mukana myös monissa muissa hankkeissa pohtimassa esimerkiksi kaupunkien ekosysteemiratkaisuja, joissa kaupunkien data tuodaan eri toimijoiden käyttöön. Yhteiskunnan kannalta tämä merkitsee avoimempia järjestelmiä, jotka puolestaan mahdollistavat mm. kilpailuttamisen aiempaa laajemmin. Kaupunkilaisten käyttöön mahdollistetaan uusia palveluita kustannustehokkaasti.

www.vtt.fi

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy