Virpa

Kumppanit

Tieto

 

Tieto kehittää uusia liiketoimintamalleja digitaaliseen ympäristöön. Tavoitteena on luoda uutta kansainvälistä liiketoimintaa sekä edistää ekosysteemin laajentamista rakennetun ympäristön mahdollisuuksia hyödyntäen.

Tieto osallistuu VIRPA-hankkeeseen Empathic Building -palveluliiketoiminnan kanssa, missä yhdistyvät teollisen internetin ratkaisut, tilojen käytön reaaliaikainen analytiikka ja avaintietojen visualisointi. Hankkeen puitteissa tehdään laajasti soveltavaa tutkimusta ja testata konsepteja rakennettuun kaupungin ympäristöön.

Tarjoamme myös soveltuvin osin toimitilojamme kokeilualustoiksi, joissa on mahdollista hyödyntää oikeaa käyttäjäympäristöä PoC:ien toteuttamiseen. Tutkimus- ja testaustulokset viedään osaksi tuotekehitystä, jotta tuotteet ja palvelut vastaavat kansallisten ja kansainvälisten kohderyhmien tarpeita. Hankkeen puitteissa luodaan uusia tapoja tallentaa, yhdistää ja analysoida kiinteistöstä ja sen käytöstä muodostuvaa dataa.

Toimimme Empaattinen rakennus -miniekosysteemin vetäjänä ja panostamme ohjausryhmätyöhön, työpakettien vetämiseen sekä kansainväliseen yhteistoimintaan yritysten ja tutkimusosapuolten osalta. Pyrimme tuomaan myös muissa tutkimusohjelmissa sekä kokeiluhankkeissa saavutettuja tuloksia, esim. tekoälyn osalta, mukaan VIRPA D -hankkeeseen.

Tuemme varmistamaan hankkeen tulosten saavuttamista tuomalla useita pienyrityksiä mukaan hankkeen ekosysteemiin ja verkostoon. Erityisiä panostusalueita ovat liiketoimintamallinnus, palveludesign, tekoäly, uudet ennakkoluulottomat toimintamahdollisuudet sekä erityisesti uusien disruptiivisten innovatiivisten teknologioiden hyödyntäminen yhdessä hankkeen kaikkien osapuolten kanssa.

Hankkeen pohjalta ja hankkeen ulkopuolella kaupallistamme soveltavan tutkimuksen osa-alueella kehitettävän liiketoimintamallinsa konseptin kansainvälisesti kohdealueilla. Projektilla halutaan edistää suomalaisten erityisten digitalisaation hyödyntämiseen suunniteltujen konseptien tunnettuutta kansainvälisesti.

Tutustu palveluun: http://empathicbuilding.com/

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.  www.tieto.fi

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy