Virpa

Kumppanit

Turun yliopisto

 

Turun yliopiston tutkimus VIRPA D-projektissa keskittyy liiketoiminnan digitaaliseen transformaatioon ja disruptioon. Yliopiston kampuksen Medisiina D -uudisrakennuksen Flavoria ruokaelämyskeskus toimii kehittämis- ja tutkimusympäristönä. Hanke linkittyy Turun yliopiston Digital Futures -profilaatioon.

Turun yliopistosta VIRPA D -projektissa osallistuvat kauppakorkeakoulu ja funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Turun yliopiston osahanketta johtava kauppakorkeakoulu tutkii VIRPA D-projektissa liiketoimintamallien muutosta osana digitaalista transformaatiota. Projektin keskiössä on tuottaa uusia palveluita kansainvälisille markkinoille.

‒ Työvälineiden lisäksi myös fyysinen työympäristö digitalisoituu vauhdilla. VIRPA D-projektissa tutkimme, miten digitaaliset kerrokset rakennetun ympäristön päällä mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja tukevat tilan käyttäjien hyvinvointia. Yritys- ja toimialarajat ylittävä palvelutarjonnan integrointi nimenomaan kiinteistön loppukäyttäjän tarpeista lähtien on tapa, jolla alan osaamisesta voi syntyä kansainvälistä liiketoimintaa, toteaa Turun yliopiston osahankkeen johtaja, apulaisprofessori Matti Mäntymäki.

‒ Fyysisen tilan ja digitaalisten palvelujen sulautuminen yhdeksi kokonaisuudeksi tulee muuttamaan kiinteistö- ja toimitilaliiketoiminnan rakenteita ja arvoketjuja. Palvelukonseptien menestystä arvioitaessa todennettavissa oleva, konkreettinen lisäarvo kiinteistön tai toimitilan loppukäyttäjälle on avainasemassa. Jos uusilla palveluilla voidaan osoittaa olevan positiivinen vaikutus esimerkiksi työntekijöiden viihtyvyyteen tai hyvinvointiin, maksajakin jollain aikavälillä todennäköisesti löytyy, Mäntymäki jatkaa. Kauppakorkeakoulun tutkimusryhmään kuuluvat lisäksi johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtaja, professori Jukka Heikkilä, tutkijatohtori Marja Turunen ja tutkija Arnold Ambarus.

Turun yliopisto on hankkeessa mukana myös toukokuussa Medisiina D -uudisrakennukseen avautuneen Flavoria ruokaelämyskeskuksen kautta, jonka palveluntarjoajana toimii Sodexo. Fravoria on ravintola- ja kahvilakokonaisuus, jossa vierailee päivittäin noin 1500 ihmistä. Flavoria mahdollistaa kuluttajan kokemuksen ja valintojen tutkimisen uusimmilla teknologisilla vaikutus- ja havainnointimenetelmillä. Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus tutkii hankkeessa kuluttajien liikkeitä tilassa, ruokavalintoja lounaalla ja kahvilassa, ruokahävikkiä ja sen vähentämistä, sekä ruuan kokemista sekä moniaistiympäristön vaikutusta ruokailukokemukseen.

‒ VIRPA D -yhteistyö tuo kokonaisuuteen teknologista osaamista. Yhteistyössä projektin teknologiayritysten kanssa pääsemme joustavasti ja ketterästi testaamaan aidossa ravintolaympäristössä, voivatko uudet teknologiat tuottaa lisäarvoa ravintolan asiakkaille tai tutkimukselle, sanoo tulevaisuuden ruokaelämyskeskusta vetävä kehityspäällikkö Mari Norrdal Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta.

Teknologiat voivat liittyä esimerkiksi hävikin seurantaan, ravitsemustiedon jakamiseen sekä moniaistisen asiakaskokemuksen rakentamiseen ja mittaamiseen. Erilaisten innovatiivisten teknologioiden avulla seurataan muun muassa yksilötason ruokavalintoja ja ravitsemusta sekä moniaistisen ravintolaympäristön vaikutusta asiakaskokemukseen.

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto. Kampuksella toimii 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Lisätietoja http://www.utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu on laaja-alainen kauppatieteellinen yksikkö, jonka toiminta perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen ja relevanttiin tutkimukseen. Koulutamme yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Lisätietoja http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse

Muut kumppanit

Abloy
Augumenta Ltd.
Business Finland
Elisa
Fatman Oy
Granlund Oy
Jalecon Oy
Lassila & Tikanoja
Mirasys Oy
Newsec Asset Management Oy
Siemens Osakeyhtiö
Sodexo Oy
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK)
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Tampereen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tieto
Turun yliopisto
Valossa Labs Oy