Virpa

Projektit

Virtuaalinen palveluympäristö kehittää uusia palveluita kiinteistöalalle

Teknologisen kehityksen tärkein liikkeelle paneva voima on palvelujen digitalisointi.

Palveluiden digitalisointiin keskittyy myös Virpa, virtuaalinen palveluympäristö -hanke. Se on neljän kiinteistö- ja toimitila-alalle fokusoituvan projektin kokonaisuus, jossa on mukana sekä yrityksiä että tutkimuslaitoksia edistämässä alan kehittymistä.

Virpa-hankekokonaisuudessa keskitytään kehittämisprojekteihin, jotka ovat käynnissä kiinteistöliiketoiminnan alalla ja toimialaan läheisesti liittyvissä poikkitoimialaisissa projekteissa.

Tavoitteena on kehittää kiinteistöalalle uusia maailmanluokan skaalautuvia käyttäjäpalveluita, jotka ovat itsessään yhdistäviä, täydentäviä ja verkostoituvia. Niissä hyödynnetään mm. esineiden internetiä (IoT), jakamistalouden ideologiaa ja tekoälyä (AI).

Yli 30 yritystä ja 5 tutkimuslaitosta

Uusia skaalautuvia käyttäjäpalveluita kehitetään yliopistojen ja yritysten muodostamassa ekosysteemissä. Mukana Virpassa on kaikkiaan yli 30 yritystä alihankkijoineen ja viisi tutkimuslaitosta.

Tutustu Virpa-hankkeen kumppaneihin.

Uudenlaista voimaa ekosysteemissä

Ekosysteemissä eri toimijoiden osaaminen ja tietotaito yhdistyvät yhteiskehittämisen ja kokeilevan oppimisen kautta. Suuryritykset hyödyntävät PK-yritysten asiantuntemusta. Tutkimuslaitokset puolestaan tukevat soveltavan ja kokeellisen tutkimuksensa kautta yhdessä luomista.

Kehittäminen ekosysteemin kautta on erittäin merkittävä toimintatapa nimenomaan Virpan keskiössä olevalle kiinteistöalalle, jossa innovaatiot ja uudet ideat ovat usein piilossa.

Neljän osaprojektin kokonaisuus

Virpa rakentuu kaikkiaan neljästä erillisprojektista. Ne on nimetty Virpa A:ksi, Virpa B:ksi, Virpa C:ksi ja Virpa D:ksi.

Virpa-hanketta rahoittavat Business Finland sekä hankkeissa mukana olevat yritykset ja tutkimuslaitokset.

Ensimmäinen Virpa-projekti Virpa A käynnistyi vuonna 2015. Virpa D kestää vuoden 2019 loppuun.

Virpa A

Virpa A -projektissa kehityskohteena on ollut talotekniikka ja sen yhdistäminen yhdeksi palveluympäristöksi, jota voi hallita internetissä pilvipalvelun avulla.

Lue lisää

Virpa B

Virpa B on selvittänyt, miten rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa kulutuksen vaihteluita ennakoimalla ja käyttämällä itse tuotettua energiaa.

Lue lisää

Virpa C

Virpa C yhdistää rakentamisen, kiinteistöhuollon, energianhallinnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä palveluliiketoiminnan osaamisen yhteensä 15 yrityksen ja viiden tutkimusyksikköä voimin.

Lue lisää

Virpa D

Kiinteistöliiketoiminta elää muutoksessa: rakennukset ja tilat ovat muuttumassa eri palveluntarjoajien jakelualustoiksi, joista käyttäjä valitsee itselleen merkitykselliset palvelut.

Lue lisää

Bitnami