Virpa

Virpa A

Virtuaalinen talotekniikka ja käyttöliittymät

Virpa A -projektissa kehityskohteena on ollut talotekniikka ja sen yhdistäminen yhdeksi palveluympäristöksi, jota voi hallita internetissä pilvipalvelun avulla.

Tavoitteena on saada rakennuksen data täysimittaiseen hyötykäyttöön, integroitua eri järjestelmät keskenään ja mukautettua ne myös muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Miksi tarvitaan yhtä palveluympäristöä

Kiristyvät rakennus- ja energiamääräykset vaativat muutoksia rakentamisessa sekä asumisen energiantehokkuudessa ja energianhankinnassa.

Taloteknisten laitteiden rajapinnat ja liitynnät ovat kuitenkin liian rajoittuneita, jotta ne saataisiin yhdistettyä keskenään hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Tarvitaan uusia ratkaisuja, joissa on kiinnitetty huomiota talotekniikan laitteiden yhteensopivuuden lisäksi laitteiden hallittavuuteen ja tehokkuuteen.

Kohti eri energialähteiden hyödyntämistä

Yksi keskeinen kokonaisuus projektissa on ollut pilvipohjainen energianhallinta: rakennuksissa tullaan hyödyntämään yhä enenevässä määrin eri energialähteitä ja niiden yhdistelmiä eli ns. hybriditekniikkaa.

Virtuaalinen palveluympäristö tulee hyödyntämään sekä rakentajia että rakennuksen loppukäyttäjiä uusina palveluratkaisuina ja liiketoimintamalleina. Asukas saa rahallista säästöä mm. energiatehokkuuden kautta.

Lyhyesti

Virpa A: virtuaalinen talotekniikka ja käyttöliittymät: talotekniikan soveltaminen ja yhdistäminen mahdollisimman käyttöystävälliseksi virtuaaliseksi palveluympäristöksi; myös asumiseen liittyvät energianhallintatavat
Pilottikohteet: omakotitalo Oulun Hiukkavaarassa ja Asunto Senaatti kiinteistöt Oy
Hankeaika: 2015–17
Budjetti: 1,2 miljoonaa euroa

Virpa A

Virpa A -projektissa kehityskohteena on ollut talotekniikka ja sen yhdistäminen yhdeksi palveluympäristöksi, jota voi hallita internetissä pilvipalvelun avulla.

Lue lisää

Virpa B

Virpa B on selvittänyt, miten rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa kulutuksen vaihteluita ennakoimalla ja käyttämällä itse tuotettua energiaa.

Lue lisää

Virpa C

Virpa C yhdistää rakentamisen, kiinteistöhuollon, energianhallinnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä palveluliiketoiminnan osaamisen yhteensä 15 yrityksen ja viiden tutkimusyksikköä voimin.

Lue lisää

Virpa D

Kiinteistöliiketoiminta elää muutoksessa: rakennukset ja tilat ovat muuttumassa eri palveluntarjoajien jakelualustoiksi, joista käyttäjä valitsee itselleen merkitykselliset palvelut.

Lue lisää

Bitnami