Virpa

Virpa C

Parempi käyttäjäkokemus eduksi talotekniikalle ja kiinteistöpalveluille

Virpa C yhdistää rakentamisen, kiinteistöhuollon, energianhallinnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä palveluliiketoiminnan osaamisen yhteensä 15 yrityksen ja viiden tutkimusyksikköä voimin.

Projektissa mukana olevien yhteisenä päämääränä on sujuvoittaa talotekniikan ja kiinteistöpalvelujen arkea: kehittää kiinteistöjen käyttäjäkokemusta ja elinkaarenhallintaa sekä sellaisia uusia liiketoimintamalleja, jotka tukevat kiinteistöjen elinkaaren palveluita. Kehittämistyössä projektikumppanit hyödyntävät digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, esim. virtuaaliteknologiaa.

Uudet käytännöt, jotka liittyvät kiinteistöpalveluiden tuottamiseen, helpottavat resursointia ja tehostavat kokonaisuutta.

Tulevaisuusorientoituneiden kiinteistöpalvelujen tuottamisen ja johtamisen avulla myös kiinteistöjen elinkaari hallitaan paremmin. Samalla kiinteistöt ovat entistä houkuttelevampia ja vastaavasti käyttäjät entistä tyytyväisempiä.

Pilottiympäristöissä entistä parempi käyttäjäkokemus

Virpa C:ssä on monipuoliset pilottiympäristöt Oulussa, Tampereella, Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Oulun yliopiston pilottiympäristössä testataan myös 5G-teknologioiden luomia uusia mahdollisuuksia kiinteistöliiketoiminta alalla.

Virtuaalinen palveluympäristö pyrkii mahdollistamaan entistä paremman käyttäjäkokemuksen talotekniikan ja kiinteistöpalveluiden kautta. Olennainen kysymys on, miten digimurros auttaa lisäämään toimitolojen vetovoimaa: millaista tietoa tarvitaan ja miten sitä hyödynnetään niin, että se tukee toimitilojen tuloksellista toimintaa.

Tulokset osaamisen onnistuneesta yhdistämisestä

Virpa C on hyödyntänyt virtuaaliteknologioita – kuten mm. BIM-tietomallia, virtuaalista todellisuutta, lisättyä todellisuutta – kiinteistön käytössä, esim. sijaintitietojen ja laitetietojen organisoinnin kautta.

Hankkeen tuloksia ovat mm. seuraavat:

  • uudet käytännöt kiinteistöpalveluiden tarjoamiseen
  • uudet ratkaisut, palvelut ja tilojen hyödyntämistavat
  • liiketoimintamalli
  • uudet palvelut kansainvälisille markkinoille
  • uudet sovellukset kiinteistöjen käytettävyyden tukemiseksi.

Osaamisen yhdistämistä

Erityisen merkittävää on, että Virpa C on yhdistänyt yritysten asiantuntijat ja tutkijat näkemyksineen ja kokemuksineen. Yhteiset arvontuottotavat ja arvontuotantoketjut ovat tärkeä osa kiinteistökannan yhteiskehittämistä digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia hyödyntäen.

Yhteensä projektissa on ollut mukana 15 yritystä ja kuusi tutkimusyksikköä kolmesta tutkimusorganisaatiosta.

Virpa C -projektin on arvioitu tuottavan vuoteen 2022 mennessä 197 uutta työpaikkaa, 86 miljoonalla eurolla uutta liikevaihtoa ja 43 miljoonalla eurolla uutta vientiä.

Lyhyesti

Virpa C: kiinteistön ylläpitoon liittyvien palveluiden kehittäminen digitalisaatiota ja esim. virtuaaliteknologiaa hyödyntäen
Hankeaika: 2016–18
Budjetti: 4,2 miljoonaa euroa

Virpa A

Virpa A -projektissa kehityskohteena on ollut talotekniikka ja sen yhdistäminen yhdeksi palveluympäristöksi, jota voi hallita internetissä pilvipalvelun avulla.

Lue lisää

Virpa B

Virpa B on selvittänyt, miten rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa kulutuksen vaihteluita ennakoimalla ja käyttämällä itse tuotettua energiaa.

Lue lisää

Virpa C

Virpa C yhdistää rakentamisen, kiinteistöhuollon, energianhallinnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä palveluliiketoiminnan osaamisen yhteensä 15 yrityksen ja viiden tutkimusyksikköä voimin.

Lue lisää

Virpa D

Kiinteistöliiketoiminta elää muutoksessa: rakennukset ja tilat ovat muuttumassa eri palveluntarjoajien jakelualustoiksi, joista käyttäjä valitsee itselleen merkitykselliset palvelut.

Lue lisää

Bitnami