Virpa

Virpa D

Panostusta kiinteistö- ja toimialasektorin käyttäjäkokemukseen

Kiinteistöliiketoiminta elää muutoksessa: rakennukset ja tilat ovat muuttumassa eri palveluntarjoajien jakelualustoiksi, joista käyttäjä valitsee itselleen merkitykselliset palvelut samaan tapaan kuin hänen tekee valinnan puhelimensa sovelluksista.

Virpa D -projektin tavoitteena on luoda maailmanluokan käyttäjäkokemuksia toimitilojen käyttäjille. Uusien integroitujen palveluiden avulla on tarkoitus helpottaa tilojen käyttäjien arkea.

Erityisesti projektissa käydään läpi, miten toimintaan perustuva ympäristö todentuu tulevaisuuden työssä ja miten ympäristö edistää työhyvinvointia; miten tila tukee työn tuottavuutta ja parantaa päivittäisen työn sujuvuutta.

Neljä ekosysteemiä, neljä teemaa

Virpa D jakaantuu neljään miniekosysteemiin, joissa on mukana 10 partneriyritystä ja neljä tutkimuslaitosta.

Ekosysteemien sisällä kehitettävät palvelut jakautuvat puolestaan neljään teemaan:

  • hyvinvointiin
  • ravintolamaailmaan
  • tiedolla johdettuihin käyttäjäpalveluihin
  • empaattiseen rakennukseen.

Virpa D:n tulokset

Se, että tuloksia voidaan hyödyntää kaupallisesti, varmistetaan konsultoinnin ja pilotoinnin avulla.

Pelkästään kiinteistöjen ylläpidon ja työhyvinvoinnin markkinanäkymät ovat lähes sata miljardia dollaria.

Virpa D -projektin on arvioitu tuottavan vuoteen 2025 mennessä 1 569 uutta työpaikkaa, 740 miljoonalla eurolla uutta liikevaihtoa ja 342 miljoonalla eurolla uutta vientiä.

Lyhyesti

Virpa D: tilojen loppukäyttäjille – tiloissa asioiville, työskenteleville ja opiskeleville – tarjottavien palveluiden kehittäminen
Hankeaika: 2018–19
Budjetti: 6,3 miljoonaa euroa

Virpa A

Virpa A -projektissa kehityskohteena on ollut talotekniikka ja sen yhdistäminen yhdeksi palveluympäristöksi, jota voi hallita internetissä pilvipalvelun avulla.

Lue lisää

Virpa B

Virpa B on selvittänyt, miten rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa kulutuksen vaihteluita ennakoimalla ja käyttämällä itse tuotettua energiaa.

Lue lisää

Virpa C

Virpa C yhdistää rakentamisen, kiinteistöhuollon, energianhallinnan, tieto- ja viestintätekniikan sekä palveluliiketoiminnan osaamisen yhteensä 15 yrityksen ja viiden tutkimusyksikköä voimin.

Lue lisää

Virpa D

Kiinteistöliiketoiminta elää muutoksessa: rakennukset ja tilat ovat muuttumassa eri palveluntarjoajien jakelualustoiksi, joista käyttäjä valitsee itselleen merkitykselliset palvelut.

Lue lisää

Bitnami